Stichting psychoanalytische fondsen

Doelstelling

De Stichting Psychoanalytische Fondsen stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun aan de psychoanalytische praktijkvoering en aan initiatieven die bijdragen aan de verspreiding en de verankering van het psychoanalytisch gedachtegoed in de samenleving.

 VOORGENOMEN BESTEDINGEN
Conform onze doelstellingen is het voornemen aan de volgende, lopende en startende projecten subsidie te verlenen: 

  • Wetenschappelijk Onderzoek;

  • Congressen;

  • Studiedagen; 

  • Conservering en toegankelijk maken  van archiefmateriaal;

  • Bijdrage aan het uitgeven van  boeken; 

  • In stand houden van de  Bibliotheek;

  • Bijdrage aan kandidaten in opleiding tot psychoanalyticus; 

  • Mogelijk maken van het opstarten  van een praktijk voor beginnende therapeuten.

  • Installeren van een bijzonder hoogleraar.