Stichting psychoanalytische fondsen

Stichting Psychoanalytische Fondsen

De Stichting Psychoanalytische Fondsen werd in 1958 opgericht om het psychoanalytisch gedachtegoed te bewaken. 

 

De ideeën uit de psychoanalytische theorie zijn niet meer weg te denken uit de westerse cultuur. Begrippen als het onbewuste, verdringing, afweermechanismen, versprekingen en projectie zijn ingeburgerd in het taalgebruik en hebben de kijk op het menselijk gedrag blijvend veranderd.

De SPF steunt financieel de op de psychoanalytische theorie gebaseerde behandelmethodes en psychoanalytisch onderzoek en onderwijs. 

 

Nieuws 

 

De Gelderse Vereniging van Psychoanalytici heeft na haar opheffing besloten het resterende geld (1200 euro) voor twee jaar in beheer te geven aan de SPF ten behoeve van aanvragen van oud-leden van de Gelderse Vereniging. Hiertoe is in de SPF-boekhouding een voorziening opgenomen voor 2018 en 2019 en wordt vanaf 2020 eventueel overgebleven geld onderdeel van de algemene reserve van de SPF. De SPF is de Gelderse Vereniging erkentelijk voor het in haar gestelde vertrouwen.