Stichting psychoanalytische fondsen

Toekomst

De toekomst van de psychoanalyse in Nederland is ongewis. De psychoanalyse is nog steeds een belangrijk hulpmiddel in het genezen van mensen met psychische problemen, maar overheidsmaatregelen en de huidige reorganisaties in de GGZ hebben de psychoanalytische praktijkvoering onder druk gezet.

Tegelijkertijd zien wij onder psychiaters, psychologen en psychotherapeuten een grote belangstelling voor de psychoanalytische concepten en theorieën, die in de afgelopen 150 jaar voortdurend verder zijn ontwikkeld en vernieuwd. De stichting hoopt met haar financiële steun het psychoanalytisch gedachtegoed te laten voortbestaan, zowel op het gebied van behandelmethodes voor mensen met een psychische problematiek, als op het gebied van onderzoek dat kan bijdragen aan een beter begrip van menselijk gedrag en maatschappelijke fenomenen.

U kunt ons helpen door donaties of legaten. Wij hebben een ANBI status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.